Ikgeeftoestemming.nl

Let op!

U kunt op de website www.ikgeeftoestemming.nl* online toestemming regelen voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur. Dat kan op twee manieren:

1. Vul uw gegevens in en verstuur ze met DigiD met sms naar uw huisarts en/of apotheek.

2. Vul online een formulier in, print het en geef het aan uw huisarts en/of apotheek.

Wilt u meer weten over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zorginfrastructuur? Kijk dan op www.vzvz.nl!

*On www.ikgeeftoestemming.nl you can arrange permission for your medical information to be shared electronically via the healthcare infrastructure. For more information check: www.vzvz.nl!