Praktijkverpleegkundige

Sharon van Spronsen werkt als praktijkverpleegkundige op maandag, dinsdag en donderdag van 08:00-15:00 uur.

Sharon ondersteunt de Huisartsen in de praktijk en heeft ook regelmatig overleg met hen. Naast de HBO-verpleegkunde opleiding heeft zij een aanvullende hbo-opleiding gevolgd tot praktijkverpleegkundige. Zij heeft haar eigen spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag in de spreekkamer boven. 
Kunt u de trap niet op dan kan er natuurlijk een kamer beneden geregeld worden. Wilt u dit dan wel tijdig aan de assistente doorgeven zodat zij een kamer kan reserveren?

Via de assistentes kunt u met haar een afspraak maken of wijzigen. Probeer dit wel (indien mogelijk) tijdig te doen zodat er weer ruimte is voor het inplannen van andere patiënten.

Onderzoeken en handelingen:

-periodieke bloeddrukcontrole en bespreken jaarlijkse laboratoriumuitslagen

-3 maandelijkse diabetes controle (uiterlijk 2 werkdagen van tevoren bloed laten prikken)

-longfunctieonderzoek uitvoeren

-(jaarlijkse) controle bij Astma en/of COPD

-inhalatieinstructie bij luchtwegverwijders

-(jaarlijkse) controle bij patiënten die reeds bekend zijn met hart- en vaatziekten en niet onder controle meer zijn bij de cardioloog of neuroloog

-Stoppen met Roken begeleiding